Minusta ja sivuston tarkoituksesta

Kuinka kertoisin itsestäni ilman mielelle niin tärkeitä lokeroita ja titteleitä?
Millainen ihminen olen tai ainakin haluan olla?

Minulle tärkeitä arvoja ovat rakkaus, herkkyys, tuomitsemattomuus, vapaus, rohkeus, aitous, uskallus ja oman näköinen elämä. Elämäni on koulinut minua tuomitsemattomuuteen ja antanut kykyä nähdä sekä uskallusta peilata kipupisteitä takaisin.

Haastan ihmisiä kohtaamaan elämäänsä rajoittavia tekijöitä. Pyrkimyksenäni on herätellä kyseenalaistamaan paitsi automaattisia käyttäytymismalleja, myös automaattista elämäntapaa.

Haluan vapauttaa lukijoitani unelmoimaan isosti ja rohkaista heitä uskomaan itseensä ja siihen että elämä kantaa. Pyrin elämässäni luovuuteen ja uskon asioiden näkyväksi tekemisen olevan eteenpäin vievää. 

Jos tuottamani sisällöt tai meditaatiot tuovat asioihin uutta näkökulmaa, auttavat jotakuta jaksamaan tai herättävät yhdessäkään ihmisessä vaikealla hetkellä toivon kipinän, katson sivuston täyttäneen tarkoituksensa. 

Minä olen minä.
Minä olen.Kommentit

Suositut tekstit