Tietoisuustaidot ja HOT

Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla tarkoitetaan keskittymistä kulloinkin meneillään olevan hetken kokemiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen. Tietoisuustaidot auttavat ihmistä eriytymään ajatuksistaan ja vapautumaan menneisyydestä ja vahingollisista käyttäytymismalleista, mahdollistaen uusien oivallusten syntymisen. Mindfulness voi olla avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä, mutta se voi myös olla avain onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elämään. On havaittu, että näiden taitojen säännöllinen harjoittaminen tukee myös fyysistä terveyttä ja lisää vastustuskykyä.


Hyväksymis- ja omistautumisterapia tukee ihmisiä muutoksissa ratkaisukeskeisesti pohjautuen psykologisen joustavuuden kehittämiseen. Psykologinen joustavuus perustuu hyväksyvään havainnointiin, jossa huomataan ajatukset ja tunteet sellaisina kuin ne ovat. Annetaan niiden tulla ja mennä vapaasti kontrolloimatta ja kamppailematta niitä vastaan, kohdataan ne ja saadaan niihin etäisyyttä. Myös läsnäolo nykyhetkessä ja omien arvojen mukaisten tekojen tekeminen, kyky asettaa tavoitteita ja sitoutua niihin ovat psykologisen joustavuuden kulmakiviä.

Kun ottaa vastuun omasta elämästään, ei voi käyttää vallitsevia olosuhteita tai muita ihmisiä tekosyynä sille, ettei tartu toimeen oman hyvinvointinsa parantamiseksi. Omien arvojen kanssa linjassa olevat inspiroivat, haastavat tavoitteet, joilla on deadline aktivoivat alitajuntaa ohjaamaan ihmistä oikeaan suuntaan. Arvojensa mukaisiin tekoihin sitoutumalla, ihminen oppii kuinka voi kukoistaa omana erityislaatuisena itsenään.

Kommentit

Suositut tekstit